Λιμνοθάλασσα Επανομής

Λιμνοθάλασσα Επανομής
Λιμνοθάλασσα Επανομής

Κατά μήκος του παράκτιου τμήματος της Επανομής εκτείνονται δύο προστατευόμενες περιοχές που αλληλοκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό: η Ζώνη Ειδικής προστασίας λιμνοθάλασσα Επανομής και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη.

Διάφορα σπάνια είδη πανίδας

Η Λιμνοθάλασσα Επανομής είναι ένας σημαντικός υγρότοπος για διάφορα είδη πανίδας: αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. Αποτελεί πεδίο αναπαραγωγής, τροφοληψίας και διαχείμασης για μεγάλο αριθμό ειδών πουλιών. Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας έχουν καταγραφεί 217 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων το νεροχελίδονο, η λαγγόνα, η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα, το φοινικόπτερο και η αβοκέτα. Μεγάλο μέρος της λιμνοθάλασσας ξεραίνεται στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται περίπου 5 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού της Επανομής, και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Θερμαϊκού. Πρόκειται για έναν παράκτιο υγρότοπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Επανομής, μία παράκτια ζώνη μήκους περίπου 6,5 χλμ. και το ακρωτήριο Μύτικας, που είναι στην ουσία μία «αμμόγλωσσα» μέσα στη θάλασσα. Στο θαλάσσιο τμήμα της παράκτιας ζώνης υπάρχουν εκτεταμένα λιβάδια ποσειδωνίας, που περιλαμβάνονται στους οικοτόπους προτεραιότητας.

Προστατευόμενα που κινδυνεύουν

Στην περιοχή εντοπίζονται αρκετά είδη ασπονδύλων, όπως η  η πίνα (Pinna nobilis), που πρόσφατα έχει ενταχθεί από την IUCN στα προστατευόμενα είδη ως κρισίμως κινδυνεύον, οι αχινοί Paracentrotus lividus, που διέπεται από ειδικό καθεστώς αξιοποίησης για την προστασία των πληθυσμών του και Sphaerechinus granularis, το ολοθούριο Holothuria tubulosa, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί αλίευμα σημαντικής εμπορικής αξίας, πολύχαιτοι σπειρογράφοι 

Τουριστική ανάπτυξη

Ωστόσο, η μεγάλη αυτή τουριστική κίνηση, η οποία εξελίσσεται άναρχα, αποτελεί και τη μεγαλύτερη απειλή για την ισορροπία και την υγεία του οικοσυστήματος. Η κίνηση των τροχοφόρων επί των αμμοθινών καταστρέφει την πολύτιμη βλάστησή τους και προκαλεί θανάτους ζώων, όπως ο προστατευόμενος πηλοβάτης που θάβεται μέσα στην άμμο για να κρυφτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή για να διαχειμάσει.

Λιμνοθάλασσα
Λιμνοθάλασσα
Η εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης

Το οικοσύστημα κατακερματίζεται από δεκάδες δρόμους, παρότι η κίνηση τροχοφόρων απαγορεύεται εκ του νόμου εκτός του οδικού δικτύου. Πέραν του τουρισμού, τα οικοσυστήματα της περιοχής αντιμετωπίζουν επίσης απειλές όπως η υπέρμετρη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες, η βόσκηση, οι υδατοκαλλιέργειες, η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία, το κυνήγι κ.ά. Η εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των επισκεπτών με το οικοσύστημα αποτελεί μία δύσκολη εξίσωση, την οποία καλούνται να επιλύσουν από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τη συνεργασία των επισκεπτών!

Επανομή
Επανομή
Είδη πουλιών που συναντάς στην περιοχή

Ο κορμοράνος (phalacrocoraxcarbo), και ο λευκοτσικνιάς (Egrettagarzetta), μικρά και μεγάλα αρπακτικά όπως το Σαΐνι (Accipiterbrevipes), ο πετρίτης (falcoperegrines), η αετογερακίνα (buteorufinus) και ο χειμωνόκιρκος(circuscyaneus) ενώ από πάπιες το μοναδικό είδος που συναντάται συχνά είναι η βαρβάρα (Tadornatadorna). Ακόμα στην περιοχή υπάρχουν πολλά παρυδάτια πουλιά όπως η αβοκέτα (Recurvirostaavosetta), o καλαμοκανάς (Himantopushimantopus), το φλαμίγκο (Phoenicopterusruber), η πετροτουρλίδα (Burhinusoedicneus), και ο μαχητής (Philomachuspygnax). Επίσης εδώ κανείς συναντά το νεροχελίδονο (Glareolapratincola), τομαυροκέφαλο γλάρο (Larusmelanocephalus) και διάφορα γλαρόνια, όπως το χειμωνογλάρονο (Sternascadvicensis), το ποταμογλάρονο (Sternahirundo) και το μουστακογλάρονο (Chlidoniashybridus). Επιπλέον ,υπάρχουν και πιο ‘’περίεργα πουλιά’’ αναφορικά με τα χρώματά τους ή τη συμπεριφορά τους, όπως το γιδοβύζι (Caprimulguseuropaeus), η χαλκοκουρούνα (Coraciasgarrulous), ο βαλκανικός δρυκολάπτης(Dendrocopossyriacus), η χαμοκελάδα (Anthuscampestris) και ο αετομάχος(Laniuscollurιο).[1]